Test Generators

Software používaný k vytváření dat, které mají být použity při testování počítačových programů.

Použito v metodice