Test Generators

Software používaný k vytváření dat, které mají být použity při testování počítačových programů.


Test Generators

Software used to create data to be used in the testing of computer programs.

Použito v metodice