Testing

Zkoumání vzorku populace za účelem odhadu charakteristik populace.


Testing

The examination of a sample from a population to estimate characteristics of the population.

Použito v metodice