Testing

Zkoumání vzorku populace za účelem odhadu charakteristik populace.

Použito v metodice