Testování bílé krabice

Testovací přístup, který využívá znalosti implementace a kódových intervalů programu / modulu pro ověření očekávaného chování.


White Box Testing

A testing approach that uses knowledge of a program/module’s underlying implementation and code intervals to verify its expected behavior.

Použito v metodice