Testování černé skříně

Testovací přístup, který se zaměřuje na funkčnost aplikace nebo produktu a nevyžaduje znalost kódových intervalů.


Black Box Testing

A testing approach that focuses on the functionality of the application or product and does not require knowledge of the code intervals.

Použito v metodice