Testování podstaty

Získání důkazních informací o úplnosti, přesnosti nebo existenci činností nebo transakcí během období auditu.


Substantive Testing

Obtaining audit evidence on the completeness, accuracy or existence of activities or transactions during the audit period.

Použito v metodice