Testování rozhraní

Testovací technika, která slouží k vyhodnocení výstupu z jedné aplikace, zatímco informace jsou odeslány jako vstup do jiné aplikace.


Interface Testing

A testing technique that is used to evaluate output from one application while the information is sent as input to another application.

Použito v metodice