Testování shody

Zkoušky kontroly určené k získání důkazních informací o účinnosti kontrol a jejich fungování během období auditu.


Compliance Testing

Tests of control designed to obtain audit evidence on both the effectiveness of the controls and their operation during the audit period.

Použito v metodice