Testování systému

Testování prováděno na kompletním integrovaném systému, který vyhodnocuje soulad systému s jeho specifikovanými požadavky.


System Testing

Testing conducted on a complete, integrated system to evaluate the system's compliance with its specified requirements.

Použito v metodice