Testování výkonu

Srovnání výkonu systému s jinými ekvivalentními systémy pomocí dobře definovaných kritérií.

Použito v metodice