Testování výkonu

Srovnání výkonu systému s jinými ekvivalentními systémy pomocí dobře definovaných kritérií.


Performance Testing

Comparing the system’s performance to other equivalent systems, using well‐defined benchmarks.

Použito v metodice