Testování zotavení

Testování zotavení je druh nefunkční testovací techniky provedené s cílem zjistit, jak rychle může systém obnovit poté, co prošel havárií systému nebo selhání hardwaru. Testování zotavení je nucené selhání softwaru k ověření, zda je obnovení úspěšné.


Recovery Testing

Recovery testing is a type of non-functional testing technique performed in order to determine how quickly the system can recover after it has gone through system crash or hardware failure. Recovery testing is the forced failure of the software to verify if the recovery is successful.

Použito v metodice