TLS

Zabezpečení přepravní vrstvy

Protokol, který poskytuje ochranu soukromí prostřednictvím Internetu. Protokol umožňuje klientským / serverovým aplikacím komunikovat způsobem, který je určen k zabránění odposlechu, manipulaci nebo padělání zpráv.


TLS

Transport Layer Security

A protocol that provides communications privacy over the Internet. The protocol allows client/server applications to communicate in a way that is designed to prevent eavesdropping, tampering, or message forgery.

Použito v metodice