TMS

Systém počítačové pásky

Systémový softwarový nástroj, který protokoluje, monitoruje a řídí využití počítačové pásky.


TMS

​Tape management system​

A system software tool that logs, monitors and directs computer tape usage.

Použito v metodice