Token

Zařízení, které slouží k ověření uživatele, obvykle kromě uživatelského jména a hesla.


Token

A device that is used to authenticate a user, typically in addition to a username and password.

Použito v metodice