Tolerance katastrof

Časová prodleva, během níž podnik může přijmout nedostupnost IT zařízení.


Disaster Tolerance

The time gap during which the business can accept the non‐availability of IT facilities.

Použito v metodice