Trasování a mapování aplikačního softwaru

Specializované nástroje, které lze použít k analýze toku dat pomocí logiky zpracování aplikačního softwaru a dokumentují logiku, cesty, řídicí podmínky a sekvence zpracování.


Application Software Tracing and Mapping

Specialized tools that can be used to analyze the flow of data through the processing logic of the application software and document the logic, paths, control conditions and processing sequences.

Použito v metodice