Tunelování

Běžně se používá k překlenutí mezi nekompatibilními hostitelemi / směrovači nebo k poskytnutí šifrování, metodou, kterou jeden síťový protokol zapouzdřuje jiný protokol v sobě.


Tunneling

Commonly used to bridge between incompatible hosts/routers or to provide encryption, a method by which one network protocol encapsulates another protocol within itself.

Použito v metodice