Tuple

Řádek nebo záznam sestávající z množiny párů hodnot atributů (sloupec nebo pole) v relační datové struktuře.

Použito v metodice