Tuple

Řádek nebo záznam sestávající z množiny párů hodnot atributů (sloupec nebo pole) v relační datové struktuře.


Tuple

A row or record consisting of a set of attribute value pairs (column or field) in a relational data structure.

Použito v metodice