Tvorba hodnoty

Hlavním cílem správy podniku, dosaženým v době, kdy jsou tři základní cíle (realizace výhod, optimalizace rizik a optimalizace zdrojů), vyvážené.


Value Creation

The main governance objective of an enterprise, achieved when the three underlying objectives (benefits realization, risk optimization and resource optimization) are all balanced.

Použito v metodice