Tvorba hodnoty

Hlavním cílem správy podniku, dosaženým v době, kdy jsou tři základní cíle (realizace výhod, optimalizace rizik a optimalizace zdrojů), vyvážené.

Použito v metodice