Tvrzení

Každé formální prohlášení nebo soubor prohlášení o předmětu podnikání.


Assertion

Any formal declaration or set of declarations about the subject matter made by management.

Použito v metodice