Typ události

Pro účely řízení rizik IT je jedním ze tří možných druhů událostí: událost ohrožení, událost ztrát a událost zranitelnosti.


Event Type

For the purpose of IT risk management, one of three possible sorts of events: threat event, loss event and vulnerability event.

Použito v metodice