Typy testů

Typy softwarových testů jsou představeny jako prostředek jasného definování cíle určité úrovně programu nebo projektu. Typ zkoušky je zaměřen na konkrétní cíl testu, který by mohl být testování funkce, kterou má provádět součást nebo systém.


Test Types

Software Test types are introduced as a means of clearly defining the objective of a certain level for a program or project. A test type is focused on a particular test objective, which could be the testing of the function to be performed by the component or system.

Použito v metodice