Úložiště

Podniková databáze, která uchovává a organizuje data.


Repository

An enterprise database that stores and organizes data.

Použito v metodice