Umělá inteligence

Pokročilé počítačové systémy, které mohou simulovat lidské schopnosti, například analýzu, založené na předem stanoveném souboru pravidel.


Artificial Intelligence

Advanced computer systems that can simulate human capabilities, such as analysis, based on a predetermined set of rules.

Použito v metodice