Únik dat

Sifonování nebo únik informací skartováním počítačových souborů nebo krádeží počítačových zpráv a pásem.


Data Leakage

Siphoning out or leaking information by dumping computer files or stealing computer reports and tapes.

Použito v metodice