UNIX

Víceúčelový operační systém multitasking, který se v pracovních stanicích a zejména v serverech používá jako hlavní řídicí program.


UNIX

A multi‐user, multitasking operating system that is used widely as the master control program in workstations and especially servers.

Použito v metodice