Úplný ekonomický životní cyklus

Doba, od níž se očekává, že vzniknou materiální obchodní přínosy a nebo v nichž se předpokládá, že dojde k investičním programům, a nebo během nichž se očekává, že vzniknou materiální výdaje (včetně investic, provozních a penzijních nákladů).


Full Economic Life Cycle

The period of time during which material business benefits are expected to arise from, and/or during which material expenditures (including investments, running and retirement costs) are expected to be incurred by, an investment program.

Použito v metodice