Úprava období

Kalendář může obsahovat "skutečné" účetní období a nebo úpravu účetních období. "Reálná" účetní období se nesmí překrývat a mezi nimi nesmí být žádné mezery. Úprava účetních období se může překrývat s ostatními účetními obdobími.


Adjusting Period

The calendar can contain "real" accounting periods and/or adjusting accounting periods. The "real" accounting periods must not overlap and cannot have any gaps between them. Adjusting accounting periods can overlap with other accounting periods.

Použito v metodice