Upravit kontrolu

Detekuje chyby ve vstupní části informací, které jsou odeslány do počítače pro zpracování. Může být manuální nebo automatizovaná a uživateli umožňuje zpracovat chyby dat před zpracováním.


Edit Control

Detects errors in the input portion of information that is sent to the computer for processing. May be manual or automated and allow the user to edit data errors before processing.

Použito v metodice