Úroveň jistoty

Vztahuje se na míru, do jaké byl předmět zkoumán nebo přezkoumán.


Level of Assurance

Refers to the degree to which the subject matter has been examined or reviewed.

Použito v metodice