Utility Script

Sekvence příkazů zadávaných do jednoho souboru za účelem automatizace opakovaného a specifického úkolu.


Utility Script

A sequence of commands input into a single file to automate a repetitive and specific task.

Použito v metodice