Utility Software

Počítačové programy poskytované výrobcem počítačového hardwaru nebo dodavatelem softwaru a používané při spouštění systému.


Utility Software

Computer programs provided by a computer hardware manufacturer or software vendor and used in running the system.

Použito v metodice