Útočnik uprostřed

Útoková strategie, ve které útočník zachycuje komunikační tok mezi dvěma částmi systému oběti a poté nahrazuje provoz mezi oběma složkami s vlastním vetřelcem, případně přebírá kontrolu nad komunikací.


Man‐in‐the‐middle attack

An attack strategy in which the attacker intercepts the communication stream between two parts of the victim system and then replaces the traffic between the two components with the intruder’s own, eventually assuming control of the communication.

Použito v metodice