Útok Brute Force

Opakovaně se snaží všechny možné kombinace hesel nebo šifrovacích klíčů, dokud nenalezne správný kód.


Brute Force Attack

Repeatedly trying all possible combinations of passwords or encryption keys until the correct one is found.

Použito v metodice