Uvědomění uživatelů

Tréninkový proces v otázkách specifických pro zabezpečení s cílem snížit bezpečnostní problémy, uživatelé jsou často nejslabším článkem v bezpečnostním řetězci.


User Awareness

A training process in security‐specific issues to reduce security problems; users are often the weakest link in the security chain.

Použito v metodice