Uzel

Uveďte, na kterém terminálu máte přístup k síti.


Node

Point at which terminals are given access to a network.

Použito v metodice