Uživatel služby

Organizace využívající službu outsourced.


Service User

The organization using the outsourced service.

Použito v metodice