Uživatel služby

Organizace využívající službu outsourced.

Použito v metodice