Uživatelské zajištění

Používá se k provádění běžných činností systému.


User Provisioning

A process to create, modify, disable and delete user accounts and their profiles across IT infrastructure and business applications.

Použito v metodice