Uživatelský režim

Používá se k provádění běžných činností systému.


User Mode

Used for the execution of normal system activities.

Použito v metodice