Val IT

Standardní rámec pro podniky, kteří vybírají a spravují podnikové investice spojené s IT a prostředky IT prostřednictvím investičních programů tak, aby poskytovaly optimální hodnotu podniku.


Val IT

The standard framework for enterprises to select and manage IT‐related business investments and IT assets by means of investment programs such that they deliver the optimal value to the enterprise.

Použito v metodice