VAN

Síť s přidanou hodnotou

Datová komunikační síť, která přidává služby zpracování, jako je korekce chyb, překlad a nebo ukládání dat do základní funkce přenosu dat.


VAN

Value‐added network

A data communication network that adds processing services such as error correction, data translation and/or storage to the basic function of transporting data.

Použito v metodice