Vedení lidí

Metriky pro uplatňování osvědčených postupů - ukazatel týkající se fungování zprostředkovatele.


Lead Indicator

Metrics for application of good practice‐An indicator relating to the functioning of an enabler.

Použito v metodice