Velikost

Míra potenciální závažnosti ztráty nebo potenciálního zisku z realizovaných událostí / scénářů.


Magnitude

A measure of the potential severity of loss or the potential gain from realized events/scenarios.

Použito v metodice