Veřejný klíč

Asymetrický klíč

Šifrovací technika, ve které jsou pro šifrování a dešifrování zprávy použity různé kryptografické klíče.


Public Key

Asymmetric key

A cipher technique in which different cryptographic keys are used to encrypt and decrypt a message.

Použito v metodice