Vertikální obrana v hloubce

Ovládací prvky jsou umístěny v různých vrstvách systémů: hardwaru, operačního systému, aplikací, databáze nebo uživatelských úrovní.


Vertical Defense in Depth

Controls are placed at different system layers: hardware, operating system, application, database or user levels.

Použito v metodice