Vetřelec

Jednotlivec nebo skupina získávají přístup k síti a jejímu zdroji bez svolení.


Intruder

Individual or group gaining access to the network and it's resources without permission.

Použito v metodice