Virtuální organizace

Organizace, která nemá oficiální fyzickou přítomnost a je tvořena různými, geograficky rozptýlenými nebo mobilními zaměstnanci.


Virtual Organizations

Organization that has no official physical site presence and is made up of diverse, geographically dispersed or mobile employees.

Použito v metodice