VLAN

Virtuální místní síť

Logická segmentace LAN do různých rozhlasových domén.


VLAN

Virtual local area network

Logical segmentation of a LAN into different broadcast domains.

Použito v metodice