Vlastník podnikových procesů

Osoba odpovědná za identifikaci procesních požadavků, schvalování procesu navrhování a řízení procesu.


Business Process Owner

The individual responsible for identifying process requirements, approving process design and managing process performance.

Použito v metodice