Vnitřní kontroly

Politiky, postupy a organizační struktury navržené tak, aby poskytovaly přiměřenou jistotu, že budou dosaženy podnikatelské cíle a nebudou nebo budou zjištěny a korigovány nežádoucí události.


Internal Controls

The policies, procedures, practices and organizational structures designed to provide reasonable assurance that business objectives will be achieved and undesired events will be prevented or detected and corrected.

Použito v metodice