Vnitřní penetrátoři

Autorizovaný uživatel počítačového systému, který překročí svá oprávněná přístupová práva.


Internal Penetrators

Authorized user of a computer system who oversteps his/her legitimate access rights.

Použito v metodice